Skip to main content

Kinderdagverblijf

Welkom bij de kinderopvang van kindcentrum Zuidwal! Op deze fijne plek in de Zuidwalschool bieden wij kinderopvang aan voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Met goed opgeleide pedagogisch medewerkers zorgen wij dat uw kind wordt opgevangen in een liefdevolle en veilige omgeving.

Op ons kinderdagverblijf vindt u een vrolijk ingerichte ruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken. Het kinderdagverblijf van de Talenten’klup’ is een VVE kinderdagverblijf (Voor- en vroegschoolse educatie). Dit houdt in dat de kinderen vanaf 2,5 jaar ook educatieve activiteiten aangeboden krijgen aan de hand van de ‘Speelplezier’-methode. Speelplezier werkt met thema’s die herkenbaar zijn voor de kinderen. Het lokaal wordt elk thema aangepast zodat de peuters uitgedaagd worden en nieuwe dingen leren.

Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Medewerkers kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf ziet uw kind elke dag vertrouwde gezichten. Het kinderdagverblijf van de Talenten’klup’ werkt met een hecht team van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Al onze medewerkers beschikken over minimaal een MBO 4 diploma. Regelmatig volgen onze medewerkers bijscholing in de vorm van cursussen en studiedagen.

Kosten kinderdagverblijf

Voor de kinderopvang betaald u maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage. In de meeste gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen, wat een deel van de kosten dekt. Kinderopvangtoeslag vraagt u binnen drie maanden na de start op het kinderdagverblijf aan via toeslagen.nl met uw DigiD.

Als uw kind van 2,5 jaar een VE-indicatie heeft, mag hij 16 uur gratis naar het kinderdagverblijf komen. U hoort van het consultatiebureau of uw kind in aanmerking komt voor zo’n indicatie. Zij bepalen aan de hand van enkele criteria of het wenselijk is dat uw kind wat extra ondersteuning krijgt door het volgen van een VVE programma. De rest van de uren betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage.

Dagritme

Wij werken met een vast dagritme bij ons op het kinderdagverblijf. Dit zorgt voor rust op de groep en de voorspelbaarheid is een fijne houvast voor de kinderen. De kinderen weten bij ons waar ze aan toe zijn. Binnen dit dagritme is veel ruimte voor de individuele behoeftes van het kind en deze zullen leidend zijn in de dagindeling. Baby’s hebben hun eigen ritme en de pedagogisch medewerkers zullen dit volgen. 7.30 - 8.30 We beginnen de dag. De kinderen worden gebracht en worden welkom geheten. Ze mogen gaan spelen.

8.30 - 9.00 We gaan aan tafel om gezamenlijk wat te eten en drinken. De kinderen krijgen een tussendoortje, zoals een cracker, en water of melk te drinken.

9.00 - 10.00 Na het eten gaan de oudere kinderen in de kring. De jongsten gaan slapen of mogen spelen in de grondbox. In de kring krijgen de peuters een VVE activiteit aangeboden en worden er liedjes gezongen. Aansluitend spelen de kinderen buiten.

10.00 - 11.00 Het is tijd voor begeleid spel voor de peuters. De pedagogisch medewerkers gaan samen met de kinderen spelen in de hoeken van de ruimte of doen samen een activiteit. De baby’s mogen spelen in de grondbox.

11.00 - 11.30 We gaan weer aan tafel voor het middageten. De kinderen krijgen brood met beleg en groente. We bieden wederom water en melk aan om te drinken. In de schoolvakanties krijgen de kinderen warm eten. Na het eten worden de kinderen klaargemaakt om naar bed te gaan.

15.00 – 15.30 In de namiddag gaan de kinderen aan tafel voor een tussendoortje. We eten yoghurt, fruit en een koekje. De kinderen drinken water. 15.30 – 18.30 De kinderen mogen nog even spelen of we gaan buiten spelen. De ouders komen de kinderen weer ophalen en gaan naar huis.

Vestiging en contact

  • Zuidwal 47, 2512 XT Den Haag

  • maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 18.30 uur

  • 06 - 51 22 56 60