Vacatures

Stichting de Talentenklup Vacature

Mbo-3/4 pedagogisch medewerker 24, 26 en 36 uur verticalegroep:

De pedagogisch medewerker voor de verticalegroep is een professional op MBO 3 of 4 niveau die
geschoold- en ervaren is in het werken met baby’s en peuters op de groep en getraind is in VVE. Haar taalniveau is op 3 F. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van baby’s en peuters. Klik hier om de volledige vacature te lezen.

Mbo-3 pedagogisch medewerker (14 uur plus inval) peuteropvang/BSO:

Algemene kenmerken:

De pedagogisch medewerker voor de invalpool is een professional op MBO 3 niveau die geschoold- en ervaren is in het werken met peuters op de groep en getraind is in VVE. Haar taalniveau is op 3 F. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van peuters.

In samenwerking met de hbo coach is zij verantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het VVE-programma (piramide), voor de uitvoering van opbrengstgerichte activiteiten, en voor het onderhouden van contacten met ouders.

Doel van de functie:

 • Het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de
  peuterspeelzaal en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4
  jaar door het observeren en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning en contacten.
 • De ontplooiingsmogelijkheden van de peuters en de onderwijsbehoeften in kaart brengen, een beredeneerd aanbod bepalen en ontwerpen door observatie en registratie aan de hand van de methode KIJK.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker peuteropvang:

Peuters begeleiden:

 • Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind
  zich vrij kan ontwikkelen;
 • Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de
  cognitieve-, sociale-, emotionele-, zintuiglijk- motorische-, creatieve- en taalontwikkeling
  door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;
 • Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen
  aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;
 • Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af, ·inachtnemingen van de dag planning, voorschriften en werkafspraken VVE;
 • Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning
  nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en draagt zorg voor doorverwijzing naar andere instanties en/of instellingen. Houdt na doorverwijzing contact;
 • Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als
  onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en andere organisaties.

Peuters verzorgen:

 • Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van
  medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;
 • Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen, zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke.

Resultaat: Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker BSO Kindcentrum Zuidwal

De BSO is een nieuwe voorziening die opgestart wordt in samenwerking met Stichting Jeugdwerk Den Haag en de Zuidwalschool. Vanwege de opstart zijn wij op zoek naar iemand die een pionier wil zijn in een nieuwe uitdagende werkomgeving.

Samen met de kinderen ga je op avontuur. Na schooltijd (en in de schoolvakanties een hele dag) komen de kinderen naar de BSO om allerlei leuke, gezellige, stoere, spannende en creatieve activiteiten te doen; zoals sporten, dansen, koken, schilderen, toneelspelen enz. Elke dag worden er meerdere activiteiten aangeboden, zodat de kinderen zelf kunnen beslissen wat ze willen doen. Met vrijwilligers en stagiaires zorg je dat er elke dag een goed programma wordt aangeboden. Het leuke aan de BSO is dat je je eigen talenten kunt inzetten.

Profiel van de functie:

Kennis:

 • Mbo 3 werk- en denkniveau;
 • Afgeronde relevante Mbo 3-opleiding;
 • Pedagogische kennis;
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Kennis van VVE (piramide) en KIJK.

Specifieke functiekenmerken:

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
  verslagen en contacten met ouders;
 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te
  begeleiden en stimuleren;
 • Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;
 • Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters, en bij de BSO met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Competenties (combinatie van kennis en vaardigheden)

 • Sociaal-communicatieve competenties;

Samenwerken, betrokkenheid, overtuigingskracht, organisatie bewustzijn, ·netwerken, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.

 • Intellectuele competenties;
  Analytisch vermogen, oordeelsvorming, omgevingsbewust, creativiteit, vakmanschap.
 • Emotionele competenties;
  Inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
 • Taakgerichte competenties;
  Initiatief, inzet, kwaliteitsbewust, besluitvaardigheid, flexibiliteit.

Als je over een dosis humor en talenten beschikt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Salaris:

Naast een salaris conform de CAO Kinderopvang biedt Stichting de Talentenklup in Den Haag je een baan in een stimulerende werkomgeving. Verder biedt Stichting Jeugdwerk haar medewerkers werkbegeleiding en (bij)scholing.

C.V en motivatie brief richten aan:
Samira El Hamdi manager VVE
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi@talentenklup.nl

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten.

Bedrijfsprofiel:

De Stichting de Talentenklup is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld. Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.

Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners, jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken.  Als bindende en betrouwbare partner.

 

 

Functiebeschrijving pedagogisch medewerker_Pagina_1

Functiebeschrijving pedagogisch medewerker_Pagina_1