Vacatures

Mbo-3 pedagogisch medewerker m/v invalpool peuteropvang

Algemene kenmerken:
De pedagogisch medewerker voor de invalpool is een professional op MBO 3 niveau die geschoold en/of ervaren is in het werken met peuters op de groep en die getraind is in VVE. Haar/zijn taalniveau is op 3 F. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar/zijn werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij/hij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van peuters.
In samenwerking met de coachende hbo-pedagogisch medewerker is zij/hij verantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het VVE-programma, voor de uitvoering van opbrengstgerichte activiteiten, en voor het onderhouden van contacten met ouders.

Doel van de functie
Het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de peuteropvang en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4 jaar door het observeren en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning, contacten. De ontplooiingsmogelijkheden van de peuters en de onderwijsbehoeften in kaart brengen, een beredeneerd aanbod bepalen en ontwerpen door observatie en registratie aan de hand van KIJK.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker

Peuters begeleiden
•Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind
zich vrij kan ontwikkelen;
•Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de
cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijk motorische, creatieve en taalontwikkeling
door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;
•Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen
aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;
•Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af,
inachtnemingen van de dag planning, voorschriften en werkafspraken VVE en KIJK;
•Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning
nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en doorverwijzing
naar andere instanties en/of instellingen nodig is. Houdt na doorverwijzing contact;
•Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als
onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en/of andere organisaties.
Resultaat: Peuters begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode,
zodanig dat zij opgevangen, ontwikkeld, opgevoed en gestimuleerd worden zoals
overeengekomen in het pedagogisch plan.

Peuters verzorgen
•Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van
medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;
•Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen,
zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke.

Resultaat: Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers.

Profiel van de functie

Kennis:
•Mbo 3 werk- en denkniveau;
•Afgeronde relevante Mbo 3-opleiding;
•Pedagogische kennis;
•Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
•Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
•Kennis van VVE en KIJK.

Specifieke functiekenmerken:
•Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
•Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
verslagen en contacten met ouders;
•Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te
begeleiden en stimuleren;
•Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;
•Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters.
Competenties (combinatie van kennis en vaardigheden)
•Sociaal-communicatieve competenties;
Samenwerken, betrokkenheid, overtuigingskracht, organisatie bewustzijn,
netwerken, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.
•Intellectuele competenties;
Analytisch vermogen, oordeelsvorming, omgevingsbewust, creativiteit,vakmanschap.
•Emotionele competenties;
Inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
•Taakgerichte competenties;
Initiatief, inzet, kwaliteitsbewust, besluitvaardigheid, flexibiliteit.

Als je over een dosis humor en talenten beschikt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Salaris

Naast een salaris conform de CAO Kinderopvang binnen salarisschaal biedt Stichting de Talentenklup in Den Haag je een baan in een stimulerende werkomgeving. Verder biedt Stichting de Talentenklup haar medewerkers werkbegeleiding en (bij)scholing.

C.V en motivatie brief richten aan;
Samira El Hamdi manager VVE
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi@jeugdwerk.nl
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten.

Bedrijfsprofiel

De Stichting de Talentenklup is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld. Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.

Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren. Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners, jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken. Als bindende en betrouwbare partner.