Protocollen

Brandring

De aanwezigheid van uw kind op de groep wordt kenbaar gemaakt door een kaartje met een foto, dat aan de zogenaamde brandring bij de deur wordt opgehangen. Als u uw kind brengt hangt u het kaartje van uw kind aan de ring, bij het ophalen, haalt u het kaartje eraf en legt het terug in het bakje. Zo zien wij welke kinderen aanwezig zijn en kan er bij een eventuele ontruiming gecontroleerd worden of alle kinderen naar buiten zijn.

Halen en brengen

Zowel voor de ochtend als de middag geldt dat het wenselijk is, dat uw kind aanwezig is, voordat de kring begint en dat u het op tijd ophaalt.

Mocht u een keer niet op tijd kunnen komen, door bijvoorbeeld een doktersbezoek, dan kunt u van tevoren hierover wat afspreken met de leidster. Dan kan telefonisch of persoonlijk.

Als u uw kind door iemand anders laat ophalen, laat ons dit dan tijdig weten en stel deze persoon dan van te voren even voor aan de leidsters. Laat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde persoon/personen ophalen.

Als u niet aan ons doorgeeft dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald en door wie, geven wij het kind niet mee.

Indien uw kind te laat wordt opgehaald en de ouders of andere contactpersonen niet bereikbaar zijn, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met de politie. Het is daarom van groot belang om aan de leidster door te geven wanneer uw telefoonnummer of die van andere contactpersonen is veranderd.

Wenbeleid

Wij vinden het belangrijk dat uw kind rustig te tijd krijgt om te wennen, wanneer het voor het eerst naar de peuteropvang komt. De eerste keer dat uw kind komt, vragen wij u om uw kind eerder op te halen. Blijkt dat uw kind moeite heeft met wennen, dan breiden we de wenperiode in overleg met u uit.

Het kan ook gebeuren dat kinderen die snel wennen, na een poosje een terugval hebben. Dit is heel normaal.

Traktaties 

Als uw kind jarig is mag het trakteren. Wij verzoeken u geen zoetigheid te geven. Denk eens aan popcorn, rozijntjes en fruit. Mag uw kind, vanwege een bepaald dieet of geloofsovertuiging, bepaalde producten niet gebruiken dan dient u dit tijdig aan de leidster door te geven.

 Protocollen veiligheid en gezondheid

Op het gebied van veiligheid en gezondheid beschikken wij over de protocollen. Deze liggen allemaal ter inzage in het lokaal van uw kind en u kunt ze te allen tijde inzien. Vraagt u er eens naar bij de leidster.