Onze werkwijze

De peuteropvang van Stichting de Talenten”klup” werkt met kinderen van tweeënhalf tot vier jaar.

We voeren werkzaamheden uit in het kader van de Vroeg en Voorschoolse Educatie ook wel VVE genaamd. Dat betekent dat kinderen die mogelijk of misschien al een taal- en /of andere ontwikkelingsachterstand hebben extra begeleiding krijgen bij het aanleren van taal en andere vaardigheden, zodat ze op school mee kunnen komen als ze eenmaal in groep drie beland zijn. We hebben het hier dan over de ‘doorgaande leerlijn ‘.

Piramide-methode:

Zowel onze peuteropvang SamSam/van Ostde als de basisschool van Ostade
samenwerken, werken met de Piramide-methode. Dit is een door het Nederlands
Jeugdinstituut erkende educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De brede
ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd via 11 thema’s. De thema’s die in deze
methode aan bod komen lopen tegelijkertijd, alleen is dat op de basisschool een aantal
niveaus hoger. Per thema vindt u de woorden ook terug in het lokaal, samen met foto’s en
ander materiaal. Iedere drie weken wordt er een ander thema behandeld. We veranderen
dan het lokaal, we maken een planning, en die voeren we uit. In Kommunika werken we ook
met Piramide.
In de peuteropvang van Zuidwal werken we met de VVE methode speelplezier. Hier ligt het
accent op spelend leren, ontdekken en doen. Er wordt gewerkt met demonstratiespel en dit
wordt vaak herhaald zodat kinderen de begrippen aanleren op een speelse manier. Vaste
elementen komen iedere dag terug. Er wordt in kleine groepjes gewerkt en gespeeld. Deze
methode loopt ook door in de onderbouw van de Zuidwalschool.

Bij VVE worden de kinderen vanaf hun peuterleeftijd gevolgd. Aan kinderen die vooruitlopen op hun ontwikkeling (pientere kinderen) wordt ook extra aandacht besteed in het programma. Zij krijgen een extra programma aangeboden zodat zij extra uitgedaagd worden. Elk thema duurt 3 tot 4 weken. De kinderen leren in ieder thema nieuwe woordjes en begrippen.

Er wordt in de voorschool gewerkt door twee pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch medewerkers die de leiding heeft over de gehele groep en een tutor die in kleine groepjes en/of individueel kinderen extra ondersteuning geeft op het niveau van het kind en die de kinderen toetst (via toetsen van de Piramide bijhoudt hoe kinderen zich ontwikkelen?).

Bewegen en taal staan daarbij centraal en de kinderen leren door levensecht te ervaren. Zo gaan we bijvoorbeeld naar de kinderboerderij als het thema dieren aan bod komt en lopen we daarna nog langs de bibliotheek om boekjes in te zien. Ook besteden we veel aandacht aan gezonde voeding. Als tussendoortje krijgen kinderen vers fruit.

Op de kindgroepen hebben we speeltassen. Hierin zit kwalitatief goed speelgoed waar ouders en kinderen thuis samen mee kunnen spelen. Het gaat om kwalitatief sterk en duurzaam speelgoed die je als ouder niet zo gauw zelf zal aanschaffen, omdat het erg prijzig is. De Talenten”klup” heeft subsidie gekregen om dit speelgoed op de kindgroepen te kunnen aanschaffen. Voor kinderen vanaf 4 jaar hebben we een Speel-o-theek, gevestigd op de hoofdlocatie van Stichting Jeugdwerk, waar kinderen tegen een kleine vergoeding (€2 per maand) speelgoed mogen lenen.

Ontwikkelingsstimulering op de verschillende gebieden:

 • Fijne motoriek: vormenstoven, inlegpuzzels, duplo, blokken, treinbaan, kleuren, hamertje tik en sensomotorisch spel met zand, water of klei.
 • Grote motoriek: bewegen en dansen bij liedjes, verven op grote vellen, gymzaal en een buitenactiviteit
 • Cognitieve ontwikkeling: materiaal op niveau, waaronder puzzels waarbij kinderen voorwerpen die bij een hoofdthema horen bij elkaar moeten zoeken, sorteerspelletjes op kleur en vorm, telliedjes, loco bambino, memory en bingospel.
 • Taalontwikkeling volgens de eerder genoemde piramide-methode
 • Creatieve ontwikkeling onder andere met diverse soorten knutselactiviteiten.  We zien creatieve ontwikkeling niet alleen als knutselen en tekenen, we willen ook creatief denken stimuleren. We proberen kinderen ook niet te remmen in het geven van antwoorden op vragen; we zeggen regelmatig “bijna goed” als ze bijvoorbeeld eikel zeggen tegen een kastanje. (growth mindset, Carol Dweck).
 • Sociaal emotionele ontwikkeling door onder andere groepsspellen, waarbij kinderen leren op hun beurt te wachten.

Bij het aanbieden van spelmateriaal houden we rekening met de volgende criteria:

 • de leeftijd van het kind
 • de interesse van het kind
 • het ontwikkelingsniveau van het kind
 • het spelniveau van het kind
 • de motorische ontwikkeling van het kind
 • de mate waarin het speelgoed uitdagend en stimulerend is voor het desbetreffende kind