Missie & visie

Visie:

Wij streven ernaar om opvang te bieden die bijdraagt aan een veilige, gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen.

Kinderen hebben behoefte aan warmte, contact en genegenheid. Zij willen leren, kennen en kunnen, autonoom zijn en dingen zelf doen. Een veilige en vertrouwde omgeving is een basisbehoefte voor kinderen zodat ze op onderzoek uit kunnen gaan en zichzelf kunnen ontplooien. Stichting de Talenten’klup’ wil de kinderen die bij ons binnenkomen zoveel mogelijk stimuleren in hun ontwikkeling zodat zij later een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Wij zorgen ervoor dat alle kinderen zich gewaardeerd voelen en zichzelf mogen zijn. Wij willen hun gevoel voor eigenwaarde stimuleren zodat de kinderen zelfvertrouwen krijgen. Wij willen het kind leren relaties op te bouwen met andere kinderen en volwassenen en hen te respecteren.

Missie:

We willen dit bereiken door:

  • Kinderen lerend laten spelen en spelend laten leren.
  • Zelfstandig te mogen ontdekken met eventueel hulp als dat nodig is
  • Pedagogisch medewerkers ondersteunen en stimuleren.
  • Zelf het voorbeeld te zijn en een positief klimaat te creëren.
  • Door initiatief van kinderen te benutten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de talenten van de kinderen.