Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting de Talenten”klup” hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor kindercentra. De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Onze aandachtsfunctionarissen zijn deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen collega’s en de ouders bij hulpvragen ondersteunen.