Locaties

Stichting de Talenten”klup”

Voor meer informatie en inschrijvingen:
mail: sam.elhamdi@jeugdwerk.nl
telefoon: 070 3806717
contact persoon: Samira Elhamdi / Els Betcke

Zuidwalschool
Zuidwal 47
2512 XT Den Haag

Ostadeschool
Van Ostadestraat 245
2526 EV Den Haag

Buurthuis SamSam
van Mierisstraat 226
2526 NW Den Haag

BSO Zuidwal (Buitenschoolseopvang 4-12 jaar)
Zuidwal 47
2512 XT Den Haag