Klachtenprocedure

Alle medewerkers doen hun uiterste best in het werken met de kinderen en in het contact met de ouders. Desondanks kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, niet tevreden bent over een medewerkster of andere zaken.

Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u dat persoonlijk aan ons door te geven zodat we samen naar een geschikte oplossing kunnen zoeken.

Bent u hierna nog niet tevreden, dan kunt u formeel een klacht indienen bij de manager Samira el Hamdi, te bereiken op emailadres: sam.elhamdi@talentenklup.nl die met u zal bekijken op welke wijze deze klacht opgelost kan worden. U krijgt binnen twee weken reactie, dit kan schriftelijk of mondeling zijn.

Elk incident zal worden besproken binnen de organisatie en daar waar nodig zal er actie op volgen zodat herhaling zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Protocollen zullen eventueel worden aangepast. De klager wordt over aanpassingen in protocollen geïnformeerd. Dit zal uiterlijk binnen vier weken na indiening gebeuren.

Iedere klacht wordt met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van uw klacht wordt er in elk geval contact met u opgenomen.

Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de directie van Stichting Jeugdwerk, rutger.wijnands@jeugdwerk.nl.  Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan

de Geschillen Commissie kinderopvang en peuterspeelzalen.
Postbus 90600
2509LPDen Haag

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46, Den Haag
T 070 – 310 53 10
F 070 – 365 88 14