Klachtenprocedure

Alle medewerkers van Stichting de Talenten”klup” doen hun uiterste best in het werken met de kinderen en in het contact met de ouders. Desondanks kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, ontevreden bent over een medewerkster of andere zaken op de opvang.  Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u dat persoonlijk aan ons door te geven, zodat we samen naar een geschikte oplossing kunnen zoeken. Bent u hierna nog niet tevreden dan kunt u formeel een klacht indienen bij de manager mevrouw S. el Hamdi, die met u zal bekijken op welke wijze deze klacht opgelost kan worden. Telefoonnummer mevr el Hamdi: 06-19429249

Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directie van de stichting, vertegenwoordigd door de dhr. R. Wijnands. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk toelichten. Iedere klacht wordt met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van uw klacht wordt er binnen vier weken contact met u opgenomen.

Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang.
Contactgegevens Geschillen Commissie kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
bezoekadres
Bordewijklaan 46, Den Haag
T 070 – 310 53 10
F 070 – 365 88 14