GGD inspectierapporten

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht – kindratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan de eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD, de website van de talenten”klup”.