Bescherming persoonsgegevens/Privacybeleid (AVG)

Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de informatie die ouders gevraagd en ongevraagd verstrekken over henzelf en hun kind. Dat houdt onder andere in dat zij geen informatie verstrekken aan anderen dan de direct betrokken medewerkers  (bijvoorbeeld  leidinggevende, kwaliteitsmedewerker, directeur) zonder hiervan ouders, verzorgers op de hoogte te brengen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en bewaren privacygevoelige informatie in een afgesloten kast.

Ons privacybeleid kun je hier downloaden:
Privacybeleid Talentenklup