Belangrijke adressen

 

Centrum Jeugd & Gezin Stadsdeel Centrum Paviljoensgracht 1
25125 BL  Den Haag.
Tel: 0800 – 285 40 70 optie 8 (gratis, ook als je mobiel belt)
E-mail: centrum@cjgdenhaag.nl
Politiebureau de Heemstraat 168 2525 NE Den Haag
Tel. 0900 – 8844
Politiebureau Hoefkade 350 2526 CH Den Haag
Tel. 0900 – 8844
Stadsboerderij de Schildershoeve Teniersplantsoen 83
2525 MS Den Haag
Tel. 070 – 389 03 67
Gezondheidscentrum de Rubenshoek (ook voor AMW) van der Vennestraat  185
2525 CE Den Haag.
Tel. 070 – 445 22 22
Bibliotheek Schilderswijk Koningstraat  439
2515 JL  Den Haag.
Tel. 070 – 353 52 85
GGD Haaglanden Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Tel. 088-3550100
De geschillencommissie kinderopvang. Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
T 070 – 310 53 10
F 070 – 365 88 14