Andere activiteiten

Onze peuter- en naschoolse opvang biedt ook nog de volgende activiteiten aan:

Cursus “Opvoeden Zo!”

Een keer per jaar kunt u deelnemen aan de cursus  “Opvoeden & Zo!” . Dit is een cursus voor ouders met kinderen tot 12 jaar en is bedoeld ter ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen. Een cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en is gratis.
Voor kinderopvang wordt gezorgd.

Samen Spel:

Samen Spel is een activiteit voor moeder en kind (2 – 2½jr). Deze activiteit is een voortraject op de peuteropvang met u (of een ander familielid) kan uw kind alvast wennen aan de schoolse taal/ situatie. Ook op de Samen Spel groepen wordt er met thema’s gewerkt die 4 weken duren.

Aangezien er een bepaalde opbouw in de bijeenkomsten zit, is het belangrijk dat u regelmatig blijft komen. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Samen Spel groepen zijn er op de volgende lokaties:

Sam Sam
Dinsdagochtend van 9.00 – 11.00
Donderdagochtend van 09.00 – 11.00 uur

IBS Al-Qoeba
Vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00

Zuidwalschool
Donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

Hebt u interesse voor deze activiteit?
Vraag dan naar een folder of neemt u voor meer informatie contact op met één van de leidsters van de voorschool.

Kindersymfonie

Kindersymfonie is een cursus voor moeders en hun kind van 0 tot 4 jaar die 12 weken duurt. In deze cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: muziek maken, gezonde voeding, kinderziekten, thuisdokter, knutselen met je kind.

Moedergroep

Iedere dinsdag kunnen moeders deelnemen aan de moedergroep. We doen er diverse activiteiten zoals koken, creatieve activiteiten, voorlichting- en discussiebijeenkomsten. De vaste contributie is € 0,50 en de kosten van het materiaal dat gebruikt wordt.

Wilt u zich opgeven voor één van de activiteiten, dan kunt u terecht bij één van de leidsters op de peuteropvang.

De verschillende werksoorten in Buurthuis Sam Sam.

Buurthuis Sam Sam is er voor alle buurtbewoners in de wijk.

Daarom hebben wij verschillende werksoorten die zich richten op de diverse leeftijdgroepen. Als u kijkt bij buurthuizen Sam Sam, De Jeugdhaven en Samson vindt u meer informatie over de activiteiten.